Del C - Handläggning av nationell patentansökan på teknisk enhet