Del D - Handläggning efter beslut i nationellt ärende