Del A - Formaliahandläggning och allmän patentjuridik