Prioritet

Prioritet betyder att du som har lämnat in en ansökan i ett land kan lämna in en likadan ansökan i ett annat land och få samma ansökningsdatum för båda.

Har du lämnat in en patentansökan i ett land som är anslutet till Pariskonventionen har du rätt att inom 12 månader lämna in en likadan ansökan i ett annat land och begära så kallad prioritet från den tidigare ansökan. Det betyder att du för din senaste ansökan får använda den första, prioritetsgrundande, ansökningens ingivningsdatum.

Fördelar med prioritet

Rätten till prioritet ger många fördelar. Det datum då du lämnade in din prioritetsgrundande ansökan kallas prioritetsdag. Om någon annan eventuellt ansöker om patent på samma eller liknande uppfinning kan en tidig prioritetsdag ge dig företräde. Om du vill begära prioritet från en tidigare ansökan måste du göra det inom 16 månader från prioritetsdagen, alltså ansökningsdagen för din första ansökan. Du kan också begära prioritet inom fyra månader från den dag du lämnat in din nya ansökan om den tidpunkten infaller senare.

Om du lämnar in dina utlandsansökningar inom prioritetsåret:

  • Kan du vänta med att lägga tid och pengar på utlandspatentering tills du redan har ett utlåtande om uppfinningens patenterbarhet
  • Kan du offentliggöra din uppfinning så fort du lämnat in din första patentansökan utan att det förstör nyhetsvärdet utomlands
  • Kan du behålla nyhetsvärdet även om någon annan sökt patent på samma eller liknande uppfinning under tiden mellan din prioritetsdag och din utländska ingivningsdag.

Om du söker vidare i ett annat land först efter prioritetsårets utgång har du förlorat möjligheten att begära prioritet från din första ansökan.

Exempel

Du har lämnat in en patentansökan i Sverige som handlar om en förpackning. Nu vill du ha patent på samma förpackning i Tyskland, England, Frankrike, Japan och USA. Du kan inom ett år lämna in nationella ansökningar i dessa länder och begära prioritet från din svenska ansökan.

I så fall anses din ansökan vara gjord samtidigt i alla länderna, det vill säga samma dag som du lämnade in din ansökan i Sverige.

Du kan också utnyttja prioritetsåret om du istället väljer att lämna in en PCT-ansökan som du fullföljer i Tyskland, England, Frankrike, Japan och USA, eller lämnar in en europeisk patentansökan.

Länkar