Ansöka om patent

Här hittar du den information du behöver för att ansöka om patent. Tänk på att du inte får göra din idé offentlig innan du har lämnat in ansökan.

Att söka patent för Sverige

PRV beviljar patent för Sverige. Det är till oss du vänder dig med en nationell svensk patentansökan. PRV är även en internationell myndighet. Vill du gå vidare i andra länder kan du fortfarande använda dig av oss.

Webbinlämning Patent

Att söka patent utanför Sverige

Vill du söka patent utanför Sverige finns tre olika vägar att gå: 

  • Internationell ansökan, PCT
  • Europeisk patentansökan, EP-ansökan
  • Utländsk, nationell eller regional patentansökan

När du siktar på att söka patent i flera länder, kan det vara bra att inleda patentprocessen med en nationell svensk patentansökan. Du har 12 månader på dig att söka patent utomlands efter att du har lämnat in en patentansökan i till exempel Sverige. Läs mer under Svensk patentansökan.

Broschyr

Så söker du patent

Svensk Patentdatabas

Resan från idé till internationellt patent i flera steg

Här ger vi en första inblick i vilka olika vägval och möjligheter det finns.

 

PRV InterPat

Kundanpassade söktjänster inom patent, varumärke och design för svenskt och internationellt näringsliv.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent.