Ansöka om patent

Här hittar du den information du behöver för att ansöka om patent. Tänk på att du inte får göra din idé offentlig innan du har lämnat in ansökan.

Att söka patent för Sverige

PRV beviljar patent för Sverige. Det är till oss du vänder dig med en nationell svensk patentansökan. PRV är även en internationell myndighet. Vill du gå vidare i andra länder kan du fortfarande använda dig av oss.

Ansök med vår e-tjänst:

Webbinlämning Patent

Du kan även skicka din ansökan på blankett till PRV, Box 5055, 102 42 Stockholm. 

Att söka patent utanför Sverige

Vill du söka patent utanför Sverige finns tre olika vägar att gå: 

  • Internationell ansökan, PCT
  • Europeisk patentansökan, EP-ansökan
  • Utländsk, nationell eller regional patentansökan

När du siktar på att söka patent i flera länder, kan det vara bra att inleda patentprocessen med en nationell svensk patentansökan. Du har 12 månader på dig att söka patent utomlands efter att du har lämnat in en patentansökan i till exempel Sverige. Läs mer under Svensk patentansökan.

Broschyr

Så söker du patent

Svensk Patentdatabas