Gå till innehållet

Innan ansökan

Innan du ansöker om patent, börja med att tänka igenom hur du vill använda det. Räkna med att investera en hel del tid, arbete och pengar.

Tänk också på att din uppfinning inte automatiskt har ett kommersiellt värde, även om den uppfyller kraven för att bli patenterad.

För att skydda din idé ytterligare kan du fundera på att komplettera ditt patent med andra immaterialrättsliga skyddsformer. Ibland kan det också vara nödvändigt att lämna in flera patentansökningar. Till exempel om din idé gäller ett större system med många detaljer, som bör skyddas var för sig.

För att ta reda på att din uppfinning fungerar kan du göra en prototyp. Det är ett bra sätt att se om den håller måttet. En professionellt utförd prototyp kan även vara bra att visa upp för tänkbara affärspartners. Observera att patentansökningsförfarandet är skriftligt och att du normalt inte lämnar in några apparater eller modeller till oss i samband med ansökan.

Har du frågor om patent?

För att föra din idé vidare måste du kanske kontakta utomstående parter för till exempel rådgivning, förmedling av kontakter eller finansiering. Då är det bra att du är förberedd och har klart för dig hur din marknad ser ut, vilka behov du har och hur du kan minimera riskerna när du avslöjar din idé för potentiella affärspartners. Kom ihåg att inte offentliggöra din uppfinning innan du lämnar in din patentansökan. 

Du kan själv undersöka hur det ser ut på ditt teknikområde genom att söka offentliga patent i Svensk Patentdatabas och Espacenet. Behöver du vägledning, kontakta kundsupport.

Webbinlämning patent