Vad kan inte patenteras?

Här går vi igenom vad som inte kan patenteras. Det kan röra sig om till exempel en konstnärlig skapelse, en plan eller mjukvara.

Enligt patentlagen kan en uppfinning inte bara utgöras av: 

  1. en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,
  2. en konstnärlig skapelse,
  3. en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram,
  4. en presentation av information.
  5. ett sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som ska utövas på människor eller djur. 

Mjukvara och affärsmetod

En idé som enbart utgörs av ett datorprogram eller en plan, regel eller metod för en affärsverksamhet har ingen teknisk karaktär och kan alltså inte patenteras. Däremot kan uppfinningar av teknisk karaktär där det även ingår en affärsmetod, eller som genomförs eller kan genomföras av ett datorprogram, mycket väl vara patenterbara.
Mjukvara och affärsmetoder

Bioteknik

Inom biotekniken går det exempelvis att patentera genmodifierade produkter, medan metoder för kloning av människor anses oetiska och därmed inte är patenterbara.
Bioteknik och patent

Medicinska metoder

Apparater och produkter för att utöva medicinska metoder kan vara patenterbara, men metoderna i sig (punkt 5 ovan) är inte patenterbara. Anledningen är dels att ett patent inte får hindra läkare från att bota och förebygga sjukdomar och dels att metoderna kan ha olika effekt på olika patienter. De är alltså inte reproducerbara.

Evighetsmaskin

Det går inte att visa att en evighetsmaskin fungerar i all evighet och en sådan är därmed inte patenterbar. 

God sed

Det går inte heller att få patent på uppfinningar som strider mot allmän ordning eller goda seder.

Exempel 

Anta att du har uppfunnit en cykelgenerator. Kan du få patent på din uppfinning? Ja, om din cykelgenerator är helt ny, det vill säga inte känd någonstans i hela världen. 

Den måste dessutom skilja sig väsentligt från de generatorer som är kända, och generera ström varje gång den används. Vilka aspekter av din uppfinning kan exempelvis vara patenterbara?

Är patenterbartÄr inte patenterbart
En ny generator (den tekniska lösningen)

Den matematiska formeln för hur generatorn ger ström

Användning av generatorn på en cykel En plan för hur generatorn ska säljas
En metod för att tillverka generatorn  

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent